Melánia Miháliková - MELINEX Martin, Nálepkova 6/11